Sandrina Bokhorst

spiegels van rome

rondleidingen door zeven eeuwig actuele thema's

Naar de rondleidingenYoutube rondleidingen

het boek

In Spiegels van Rome fungeert de Eeuwige Stad als een spiegel voor onze eigen tijd. Tientallen verhalen uit de lange geschiedenis van de stad belichten zeven actuele thema’s van nu. Historica en verhalenverteller in Rome Sandrina Bokhorst doorkruist de stad van het machtige Colosseum tot nederige pelgrimsgraven, van de tempel van Hoop tot het Laatste Oordeel, van de vrouwenheuvel de Aventijn, tot mannenbastion het Vittoriano, van adellijk Piazza Navona tot gemoedelijk Piazza Testaccio. Bekende en minder bekende monumenten en personages bieden inzichten over uiteenlopende thema’s. Aan bod komen kennis, gender en toerisme, en ook moderne vragen over leiderschap en veerkracht, aspecten die onlosmakelijk met Rome zijn verbonden. Zo kun je een eeuwenoud Rome ontdekken dat herkenbaar en relevant is voor onze tijd.

"Spiegels van Rome, is de weergave van mijn visie op de Eeuwige stad, en het resultaat van twintig jaar rondleiden in Rome."

de rondleidingen

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een rondleiding gevat in een route. Dat maakt de verhalen nog beter voorstelbaar. De route is niet persé af te lopen in een bepaalde tijd, in Rome heb je ook altijd te maken met openingstijden, wegomleggingen, en onverwachte gebeurtenissen. Een dag in Rome verloopt nooit zoals gepland. Maar de rondleidingen geven een min of meer logisch parcours door de stad, langs een hele andere dwarsdoorsnede dan de gebruikelijk routes per wijk of per tijdperk.

De inhoud van de rondleiding vind je in het boek, hieronder vind je per hoofdstuk een handig kaartje (Google map).

Hoofdstuk 1

De Eeuwige Stad: veerkracht in elke vezel

‘Veerkracht’ zegt iets over wat blijvend, maar niet onveranderlijk is. Het is de essentie van hoe de Romeinen Rome zagen: als een flexibel begrip dat onder alle omstandigheden zou overleven. Die kracht werd belichaamd door de godin Roma Aeterna.

Ook de Capitool-heuvel, het symbool van de macht van Rome, is een passende plek om over dit thema na te denken. Dat doe je dan in goed gezelschap: want in deze salotto van Rome word je ontvangen door Marcus Aurelius.

Werk in uitvoering - we werken nog aan deze rondleiding

We werken nog aan deze rondleiding.

Hoofdstuk 2

Kennis: de macht van het weten

Als we het toneel van Kennis en Macht in Rome willen bekijken beginnen we bij de Sibillen. Nu kom je ze in de kunsten in Rome op heel veel plekken tegen, met als hoogtepunten het plafond van de Sixtijnse Kapel van Michelangelo en boven de Chigi-kapel in de Santa Maria della Pace, waar ze zijn geschilderd door Rafaël.

Het startpunt van de rondleiding is de plek waar de macht (keizer Augustus) en de (voor)kennis (de Sibille van Tibur) samenkwamen op de Capitool-heuvel, waar nu de kerk van Santa Maria in Ara Coeli staat, het altaar van de hemel.

Werk in uitvoering - we werken nog aan deze rondleiding

We werken nog aan deze rondleiding.

Hoofdstuk 3

Seks, geslacht en gender

Een goed beginpunt om je antieke goden op te halen, is dichtbij station Termini in het Palazzo Massimo alle Terme, onderdeel van het Museo Nazionale Romano. Er staat een parade aan beelden opgesteld van Apollo, Jupiter, Bacchus, Venus in verschillende gedaanten, maar ook van de kuise Diana en een keur aan fluïde goden en halfgoden.
Blikvanger is de Slapende Hermafrodiet uit de 2e eeuw n.Chr. Het beeld is intrigerend dubbelzinnig.

Werk in uitvoering - we werken nog aan deze rondleiding

We werken nog aan deze rondleiding.

Hoofdstuk 4

Perspectieven op het Colosseum

Een rondleiding in het Colosseum begint al met de jacht: de jacht op een kaartje. Gewapend met een online gekocht ticket met tijdslot kun je langs de eerste controle buiten. Maar het loont de moeite om iets eerder te komen om ook de buitenkant van het monument goed te bekijken. In deze rondleiding zie je een paar details die in de verhalen in het boek zijn beschreven.Werk in uitvoering - we werken nog aan deze rondleiding

We werken nog aan deze rondleiding.

Hoofdstuk 5

Toerisme: bestemming Rome

Het is natuurlijk een beetje gek om een toeristische rondleiding over toerisme te schrijven. Maar in een stad die altijd is gekenmerkt door toerisme, zijn er vele interessante plekken waar je een glimp kunt opvangen van die vele reizigers die je voorgingen. Dat kunnen bekende plekken zijn of plekken waar we nu langsrazen zonder stil te staan bij de betekenis die deze plek in vroeger tijden had. Als we de plekken achter elkaar leggen, krijgen we een ketting van herinneringen.

Wat reisgenoten in vroeger tijden zagen, wat ze belangrijk vonden en welk verhaal zij van deze plek meenamen, is een spiegel van de tijd. Het zijn de lagen van betekenis van Rome. En scherpt ons weer om dezelfde vragen aan ons bezoek te stellen.

Werk in uitvoering - we werken nog aan deze rondleiding

We werken nog aan deze rondleiding.

Hoofdstuk 6

Leiderschap volgens Rome: mannen aan de macht

Een mooie plek om het leiderschap op Romeinse leest te overdenken is het uitzichtpunt dat is gecreëerd op de top van de Fagutalis, de heuvel tegenover het Colosseum. Hier sta je op gelijke hoogte met de onaantastbare nalatenschap van Vespasianus. Als geen ander monument in Rome legt het amfitheater de aard van de Romeinse cultuur in steen vast. Het gaat over macht, ambitie, vernuft, met praktisch inzicht vertaald naar iets nuttigs voor de belangrijkste stakeholder: het volk van Rome.

Placeholder Picture

We werken nog aan deze rondleiding.

Hoofdstuk 7

Over het einde

Het is een onmogelijke en tegenstrijdige opgave: een ‘rond’-leiding schrijven over het einde. Maar om toch enkele punten van dit hoofdstuk af te gaan, volgt hier een indicatieve route voor wie het einde in Rome zoekt.

  • 1 mei: optreden in De Stoïcijnse Week op ISVW, Instituut voor Wijsbegeerte
  • 26 mei: presentatie Spiegels van Rome in Schiedam
  • 31 mei: lezing op de Italiëdagen op Kasteel de Haar. Kaarten hier te bestellen
  • 3 juni presentatie van Spiegels van Rome in België bij de vereniging SPQR in Leuven
  • 5 juni: presentatie bij reisbureau Buitenlandsche Zaken in Rotterdam